O nás, Liečivé rastliny, čaje, masážne oleje | AGROKARPATY Plavnica
Liečivé rastliny, čaje, masážne oleje | AGROKARPATY Plavnica
  O nás    Certifikáty    Katalóg    BIO čaje    e-Shop    Súťaž    Ocenenia    Kontakt 
SK UK DE RU
  Akcie 
  Novinky 
  Sypané čaje 
  Bylinné čaje 
  Čajová séria ELIXÍR 
  Čaj.séria CYPRIÁNOVÁ APOTHÉKA 
  Ovocné čaje 
  Cudzokrajné čaje 
  Výrobky z liečivých rastlín 
  Masážne bylinné oleje 
  Gastro balenia 
  Darčekové kazety 
  Drevené darčekové kazety 
  EKO tašky, hrnčeky 
  Babkiné sypané čaje 
  VEĽKOOBCHOD 
ZNAČKA KVALITY SRLiečivé rastliny


Liečivé rastliny, ktoré sú vo výrobkoch firmy AGROKARPATY, s.r.o. v Plavnici, sa pestujú v ekologicky nezaťaženom prostredí oblasti Pienin a Magury pod Vysokými Tatrami. To isté platí aj o rastlinách z divo rastúceho zberu a lesných plodov. Všetky výrobky sú čisté, t.j. bez umelých chutí, farieb a aróm. Preto ich ľudský organizmus dobre prijíma a pozitívne na nich reaguje. Pri spracovávaní zloženia čajových zmesí sa podieľajú poprední odborníci z oblasti fytoterapie z Košíc, Nitry, Bratislavy, Brna a Užhorodu.

Spoločnosť Agrokarpaty, s.r.o. v Plavnici vznikla v roku 1993. Jej hlavnou činnosťou je pestovanie liečivých rastlín. Horský región okresu Stará Ľubovňa patrí medzi oblasti ekologicky čisté, vhodný pre pestovanie ekologických poľnohospodárskych produktov. Základom hospodárenia je šetrné a priemyselné hospodárenie s pôdou, rozvoj jej optimálneho zloženia a úrodnosti. Tento cieľ dosahujeme cestou pravidelného dodávania kompostu vyrobeného z vlastného odpadu pri pozberovej úprave liečivých rastlín, ďalej vyváženým osevným postupom - to je striedanie plodín. Tento postup je dôležitý pre rast rastlín. Striedanie plodín výrazne prispieva k obmedzeniu výskytu škodcov a pôvodcov chorôb prežívajúcich v pôde. Dbáme taktiež na pestovanie medziplodín určené na zelené hnojenie s hlboko koreniacimi a nízko koreniacimi rastlinami, aby sme udržali rovnováhu medzi úrodnosťou a primeranou intenzitou využívania pôdy. Spracovanie rastlín prebieha maximálne šetrným spôsobom, podľa podmienok ekologického hospodárenia, ktoré ma na zreteli ochranu životného prostredia a krajiny v danej oblasti. Všetky výrobky sú z čistých prírodných produktov vhodné na denné užívanie s podporným liečivým resp. posilňujúcim účinkom.

Ovocné čaje


Ovocné čaje sa vyrábajú z ovocia, jemného ovocia a lesného ovocia. Sú zdrojom vitamínov a ďalších prírodných látok, ktoré podporujú obranyschopnosť ogranizmu a jeho prirodzenú ochranu pred infekciami. V letných horúčavách osviežujú a ochladzujú organizmus.

 

Podniková predajňa


Podniková predajňa

Vídea


 
Sídlo firmy Search engine friendly content Výrobky Search engine friendly content
Zber Search engine friendly content Sušenie Search engine friendly contentVýzvyZateplenie administratívno prevádzkovej budovy v areáli Plaveč
  a) Výzva na predloženie ponuky
  b) Priloha č. 1 Projektová dokumentácia
  c) Priloha č. 2 Výkaz výmer
  d) Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
  e) Príloha č. 4 Návrh zmluvy
  f) Príloha č. 5 Súhlas so spracovaním osobných údajov


Výmena okien a dverí na výrobnej hale f. AGROKARPATY spol. s r. o.
  a) Výzva na predloženie ponuky
  b) Priloha č. 1 Projektová dokumentácia
  c) Priloha č. 2 Výkaz výmer
  d) Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
  e) Príloha č. 4 Návrh zmluvy
  f) Príloha č. 5 Súhlas so spracovaním osobných údajov


Zateplenie skladovaco expedičnej haly v areáli Šambron
  a) Výzva na predloženie ponuky
  b) Priloha č. 1 Projektová dokumentácia
  c) Priloha č. 2 Výkaz výmer
  d) Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
  e) Príloha č. 4 Návrh zmluvy
  f) Príloha č. 5 Súhlas so spracovaním osobných údajov


Modernizácia techniky pre pestovanie liečivých rastlín - AGROKARPATY Plavnica
  a) výzva na predloženie ponúk
  b) opis predmetu zákazky
  c) zmluva
  d) cenová ponuka
  e) čestné prehlásenie 4A
  f) čestné prehlásenie 4B
  g) čestné prehlásenie 4C


Publicita - informovanosť


Inovácia balenia v spoločnosti Agrokarpaty, s.r.o Plavnica
Výzva na predloženie ponuky-balička
Výzva na predloženie ponuky-dodávka
PRV SK - Program rozvoja vidieka SR
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti AGROKARPATY, s.r.o.

  Dátum:  21.04.2021  Ochrana osobných údajov    TimeLapse slider - časozberné vídeo  ..::..  © 2021 Agrokarpaty Plavnica